Termenii și condițiile de folosire a site-ului www.regatuljocurilor.ro

 

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.regatuljocurilor.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi condiţiilor.

www.regatuljocurilor.ro este administrat de S.C. REGATUL JOCURILOR SRL cu sediul social în Bucureşti, sector 4, Şoseaua Olteniței înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/17292/2019, CUI RO 42035640.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi condiţii, precum şi orice modificări site-ului www.regatuljocurilor.ro fără o notificare prealabilă sau ulterioară. Accesând pagina Termeni şi condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.regatuljocurilor.ro, trebuie să introduceți datele voastre personale pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră.

În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preţ şi modalităţi de plată:

Preţurile prezentate sunt exprimate în RON și includ TVA (19% pentru figurine, board games, card games, vestimentaţie etc. şi 5% pentru cărţi şi comic books).

Preţul de achiziţie prezentat pe factură va fi acelaşi cu cel prezentat pe site la momentul achiziţiei, preţ la care se adaugă şi costurile de livrare, unde se aplică.

Plata produselor se poate efectua în următoarele modalități:

1. La plasarea comenzii online - online, prin credit/ debit card - la cerere, prin ordin de plată

2. La livrarea sau ridicarea produselor - numerar/cash - cu cardul prin POS - la cerere, prin ordin de plată (pentru detalii, verificați secţiunea „Livrare şi plată").

Informaţii privitoare la livrare:

Termenul de livrare este de 24-48 de ore, socotit de la data preluării comenzii tale (cu excepţia zilelor nelucrătoare). Acest termen poate fi modificat din motive independente de voinţa noastră.

Taxele de livrare sunt calculate cu taxa pe valoare adăugată (TVA) inclusă şi sunt următoarele: pentru comenzile cu valoarea totală de până la 150 RON, taxa de livrare este de 9 RON (atât în Bucureşti, cât şi oriunde în ţară). Pentru comenzile care depăşesc suma de 150 RON, livrarea va fi gratuită.

Livrarea se face de către o societate de curierat, la adresa aleasă de client, în termen de 1-2 zile lucrătoare de la preluarea coletului sau prin Poșta Română, în termen de 2-3 zile lucrătoare de la preluarea coletului. Coletele se pot și ridica personal de la sediu, fapt pe care trebuie să îl comunicați telefonic sau în comanda dumneavoastră.

În cazul în care doriți să detaliați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: adresa sau puncte de reper, vă rugăm să specificați aceste lucruri în comandă.

Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc, veți fi înştiinţat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă doriți şi dacă sunteți de acord cu acest lucru.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi revine societăţii de curierat sau transportatorului conform legislaţiei în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului şi vom fi înştiinţaţi în termen de 24 de ore de la primirea coletului.

Drepturile de autor (Copyright):

Întregul conţinut al site-ului www.regatuljocurilor.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea S.C. REGATUL JOCURILOR S.R.L. sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.regatuljocurilor.ro sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi formularul de contact de pe site.

Politica de confidenţialitate:

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul clienţilor în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/200, clienţii noştri au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12).

2) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenţie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c) notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).

4) Dreptul la opoziţie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) - dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege si şi care au fost încălcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilităţi privind produsele:

S.C. REGATUL JOCURILOR S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menţionate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispoziţiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii te rugăm să vizitezi secţiunea "Politica de retur". 

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanţă

Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicaţie la distanţă necesită acordul prealabil al consumatorului:

a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel);

b) telecopiator (fax);

c) adresa de poştă electronică (e-mail).

Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanţă în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanţă:

a) imprimat neadresat;

b) imprimat adresat;

c) scrisoare tipizată;

d) publicitate tiparită cu bon de comandă;

e) catalog;

f) telefon cu intervenţie umană;

g) telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext);

h) radio;

i) videofon (telefon cu imagine);

j) videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);

k) poştă electronică (e-mail);

l) telecopiator (fax);

m) televiziune (teleshopping).

Litigii:

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului că legile române vor guverna Termenii şi Condiţiile de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi S.C. REGATUL JOCURILOR S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. REGATUL JOCURILOR S.R.L. şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţa competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse:

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlaltor clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni Termenii şi Condiţiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.regatuljocurilor.ro.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de către SC. REGATUL JOCURILOR SRL, CUI RO42035640  (denumită in continuare „Societatea” sau „Operatorul”).

Societatea operează în magazinul online www.regatuljocurilor.ro.

Privind orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:

- prelucrate în mod legal, echitabil și transparent

-    colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;

- adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

- exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

- păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

- prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, te vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Scopul principal pentru care procesăm datele tale personale sunt de a asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale.

Societatea prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri:

-     Oferirea accesului la serviciile magazinului online;

-     Încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre;

-     Marketing și publicitate;

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele tale cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, îți vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de tine, care includ:

- perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;

- existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale tale, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

- atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul tău pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a îți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

- dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

- existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dumneavoastră

CE BAZĂ LEGALĂ FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt folosite pentru:

-     Scopul de oferire a accesului la serviciile magazinului online – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b din GDPR);

-     Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b din GDPR);

-     Scopul de marketing si publicitate – acestea fiind folosite de către noi, in interes legitim (art. 6 (1) f din GDPR);

-     Scopul de securitate și paza pentru persoane si pentru bunurile pe care le comercializăm – acestea fiind folosite de către noi, în interes legitim (art. 6 (1) f din GDPR).

CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Poți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizezi date cu caracter personal, poți refuza. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs, există posibilitatea să nu puteți obține sau utiliza produsul respectiv.

Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

-     Scopul de oferire a accesului la serviciile magazinului online – adresa de email, nume și prenume; netransmiterea acestei informații va face imposibila crearea unui cont pe site-ul nostru;

-     Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre - nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare, date bancare, în anumite cazuri CNP; netransmiterea acestor informații va face imposibila încheierea unui contract de vânzare între noi și dumneavoastră, în magazinul nostru online;

-     Scopul de marketing și publicitate - nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date colectate din modulele cookies, preferințe, data nașterii; netransmiterea acestor informații va face imposibila oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate conform preferințelor dumneavoastră;

Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dumneavoastră în mediul online și în magazine și în alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale și alte părți terțe. În plus, dacă alegeți să vă conectați cu contul dumneavoastră de social media la contul de client, acesta poate să împărtășească informații despre utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor, inclusiv informații despre profil, informații despre contactele și conținutul pe care l-ați vizionat. Consultați setările de confidențialitate ale site-ului de social media pentru a controla modul în care informațiile dumneavoastră sunt partajate.

CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile dumneavoastră pentru perioada în care contul vostru este activ, pentru a oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului nostru, cât și a partenerilor noștri, conform procedurilor de lucru privitoare la protecția datelor.

În principal, vom folosi informațiile pentru realizarea următoarelor activități:

-     pentru a procesa și a îndeplini comanda dumneavoastră, inclusiv prin livrarea produselor către dumneavoastră sau către alte persoane pe care le desemnați, inclusiv pentru trimiterea de e-mailuri către dumneavoastră sau către alte persoane pe care le desemnați, pentru a confirma starea comenzii dumneavoastră și pentru expediere și pentru a procesa eventuale retururi;

-     Pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru a vă trimite informații prin e-mail, poștă, telefon, mesaj text sau alte mijloace despre produsele, serviciile, concursurile și promoțiile noastre, inclusiv comunicările de marketing despre care credem că ați putea fi interesat;

-     Pentru a comunica cu alte persoane utilizând informațiile de contact pe care le furnizați, cum ar fi atunci când desemnați o altă persoană ca destinatar al unei comenzi;

-     Pentru a vă face experiența de cumpărături mai ușoară, mai plăcută și mai eficientă;

-     Pentru a aborda problemele și a îmbunătăți produsele, mărcile, serviciile și tehnologiile noastre, precum și pentru a dezvolta noi produse și servicii;

-     Pentru a vă permite să utilizați tehnologiile noastre în magazinul online, cât și în magazinele partenere;

-     Pentru a furniza servicii personalizate consecvente în toate canalele și toate brandurile noastre, inclusiv pentru a personaliza reclamele noastre, comunicările de marketing, experiențele de cumpărături și ofertele promoționale;

-     Pentru a organiza evenimente locale, promoții și experiențe în magazinul online, cât și în cele partenere;

-     Pentru a vă permite să  vă înscrieți și să participați la programul de loialitate sau relație cu clienții;

-     Pentru a ne ajuta să aflam mai multe despre preferințele dumneavoastră de cumpărături;

-     Pentru a preveni, detecta, atenua și investiga frauda, ​​încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale;

-     Pentru a ne pune în aplicare termenii de utilizare sau alte politici;

-     Considerând că este necesar sau potrivit pentru a proteja drepturile, proprietatea, siguranța și securitatea companiei, angajaților, clienților și altora;

-     După cum credem că este necesar sau adecvat conform legii aplicabile, să răspundem solicitărilor din partea autorităților guvernamentale și să ne conformăm procesului legal.

CÂT STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

-     menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;

-     perioada pentru care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra;

-     dacă este vorba despre date la care dumneavoastră aveți acces, datele vor fi stocate până când dumneavoastră le veți șterge.

-     Dacă datele dumneavoastră sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o perioada mai scurtă;

-     Situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă în funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

-     Scopul de oferire a accesului la serviciile magazinului online – pe perioada existenței contului dumneavoastră online, nelimitat

-     Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre - pentru o perioadă nelimitată

-     Scopul de marketing și publicitate - pe perioada existenței contului dumneavoastră online, cât și pentru o perioada nelimitată după închiderea acestuia sau până în momentul în care obiectezi interesul nostru legitim cu privire la această prelucrare;

UNDE TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele tale cu caracter personal pot fi prelucrate și de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

Furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum si toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au luat măsuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații in ceea ce privește implementarea măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevăzute, de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE;

Părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii externalizare acestora;

Autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabilă;

Atunci când furnizați informații personale uneia dintre mărcile noastre este posibil să împărtășim acele informații cu celelalte mărci ale noastre;

Informațiile dumneavoastră personale pot fi dezvăluite în legătură cu activitatea dumneavoastră de partajare socială, cum ar fi dacă vă conectați la contul dumneavoastră de client din contul de social media. Conectând contul de client și contul de social media, ne autorizați să împărtășim informații cu furnizorul dumneavoastră de social media și înțelegeți că utilizarea informațiilor pe care le împărtășim va fi guvernată de politica de confidențialitate a site-ului de social media;

Putem împărtăși informațiile dumneavoastră furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni cu informațiile dumneavoastră;

Putem să vă împărtășim informațiile când colaborăm cu o altă companie pentru a oferi sau a oferi clienților noștri produse, servicii, concursuri sau promoții;

Este posibil să împărtășim informații despre dumneavoastră dacă este necesar sau potrivit, în bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unei ordini sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;

Informațiile pe care ne autorizați să le dezvăluim prin programul de fidelitate sau programul de loialitate către terțe părți pot include data și suma achiziției dumneavoastre și pot include, de asemenea, numele dumneavoastră și alte informații pe care ni le-au cerut să le furnizăm. Rețineți că odată ce dezvăluim aceste informații, partenerii noștri le pot utiliza și le pot distribui altor persoane în conformitate cu politica lor de confidențialitate. Ar trebui să revizuiți cu atenție aceste politici, deoarece nu avem control asupra lor;

În cazul în care alegați să plătiti produsele noastre în magazinul on-line, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmite unui procesator de plăți electronice, care nu ne va transfera aceste informații, în nicio situație. Pentru plângeri și sesizări legate de aceste informații, vă rugăm să contactați direct procesatorul de plăți;

În cazul puțin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societății, informațiile personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această politică pot fi printre activele transferate.

CUM ALEG CE PROMOȚII PRIMESC?

Societatea și mărcile noastre doresc să comunice cu dumneavoastră numai dacă și dumneavoastră vă doriți acest lucru. Dacă preferați să nu primiți informații promoționale, cum ar fi informații despre oferte speciale și evenimente de vânzări, din una sau mai multe mărci, ne puteți anunța prin contactarea serviciului nostru pentru clienți, așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne poți contacta?"/

CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR?

Suntem preocupați de intimitatea și siguranța copiilor atunci când folosesc internetul. Nu vom cere niciodată cu bună știință informații on-line de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani fără consimțământul parental verificabil. Site-urile noastre sunt site-uri generale de public și nu sunt vizate sau destinate copiilor.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ FOLOSESC DIFERITE DISPOZITIVE PENTRU A VIZITA SITE-UL?

Pentru a vă oferi o experiență de cumpărături mai eficientă și mai convenabilă, este posibil să aveți acces la diverse conținuturi sau să vă conectați la contul dumneavoastră de pe mai multe dispozitive diferite. Dacă utilizați diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acasă, laptopul, dispozitivul mobil și / sau un dispozitiv inteligent de asistență personală) pentru a accesa site-ul nostru și / sau pentru a plasa o tranzacție sau a solicita servicii de la unul dintre brandurile noastre, aplicațiile vă pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele utilizate.

Informațiile pe care le-am colectat de la diferitele dispositive utilizate de dumneavoastră pot fi combinate cu alte informații pe care ni le-ați furnizat, inclusiv: informații salvate în contul dumneavoastră de client; istoricul tranzacțiilor cu mărcile noastre; cum folosiți site-ul și serviciile noastre; produsele pe care le vizualizați sau servicii și caracteristici sau tehnologii in-store cu care alegeți să interacționați. Putem folosi astfel de informații pentru a vă oferi experiențe mai adaptate și servicii și experiențe coerente pe toate dispozitivele dumneavoastră, după cum se explică în această politica de confidențialitate. De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a preveni frauda, ​​cum ar fi identificarea momentului accesării contului dumneavoastră de pe un dispozitiv necunoscut sau furnizarea de oferte personalizate sau publicitate bazate pe utilizarea fiecărui dispozitiv și interacțiunile cu mărcile, serviciile și ofertele noastre.

CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTĂM?

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, a administra website-ul, a urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

CUM SUNT UTILIZATE INFORMAȚIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA COMPORTAMENTALĂ ȘI CE OPȚIUNI AM?

Lucrăm, de asemenea, cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv cookie-urile și etichetele pixelilor) pe site-urile noastre pentru a oferi publicitate personalizată în numele nostru și în numele altor agenți de publicitate de pe internet. Aceste companii pot colecta informații în timp despre activitatea dumneavoastă pe site-urile noastre și pe alte site-uri, precum și despre interacțiunea dumneavoastră cu publicitatea noastră și cu alte comunicări și folosesc aceste informații pentru a determina ce anunțuri puteți vedea pe site-urile și aplicațiile terță parte. Aceste tehnologii și informațiile colectate despre dumneavoastră pot fi de asemenea utilizate pentru a vă urmări activitatea pe mai multe dispozitive. Pentru mai multe informații despre această practică și pentru a înțelege opțiunile dumneavoastră, inclusiv cum să renunțați la primirea acestor anunțuri personalizate, vizitează http://www.aboutads.info.

Rețineți că, indiferent dacă renunțați la ele, aceste tehnologii de urmărire pot să colecteze în continuare date și veți vedea în continuare anunțuri, dar acestea nu vor fi direcționate pe baza informațiilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urmărire.

CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?

Vă garantăm faptul că prelucrarea datelor tale se realizează în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform Regulamentului.

Societatea are implementată o politică de securitate a datelor cu caracter personal, care este confidențială din motive de securitate. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor tale se realizează de către personal instruit în acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.

Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem anumite garanții fizice, electronice, contractuale și manageriale pentru a ajuta la protejarea securității și confidențialității informațiilor dumneavoastră personale.

Când introduceți informațiile dumneavoastră personale pe site-ul nostru, folosim tehnologia de criptare pentru a vă proteja informațiile pe măsură ce acestea ne sunt transmise.

CE ESTE PHISHING-UL?

„Phishing" este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primești un e-mail care pare că este de la noi, care solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.

CE LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI AVEM?

Site-urile noastre pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate diferite de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Îți recomandăm să examinezi politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin site-urile noastre.

CUM ACCESAȚI SAU SCHIMBAȚI INFORMAȚIILE PE CARE NI LE-AȚI TRANSMIS?

Ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactând-ne, așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne puteți contacta?" de mai jos. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dumneavoastră personale poate dura până la 10 zile lucrătoare pentru solicitarea prin e-mail și pentru 6-8 săptămâni pentru solicitarea prin serviciile poștale clasice.

·         CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale, ne puteți contacta:

- Prin e-mail, la adresele regatuljocurilor@gmail.com și sales@regatuljocurilor.ro

- Telefonic, la numerele  0726144156 (Alex)/ 0723862274   

- Direct la depozit, la adresa Șos. Olteniței, nr. 103, clădirea ICTCM, parter, sector 4, București, cod poștal 041303

CE DREPTURI AVEȚI?

Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la  rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, de către SC. REGATUL JOCURILOR SRL, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să ne adresați printr-o cerere în format electronic, prin e-mail către regatuljocurilor@gmail.com sau pe suport hârtie la depozitul magazinului, pe Șos. Olteniței, nr. 103, clădirea ICTCM, parter, sector 4, București, cod poștal 041303.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată șii se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.

În egala măsură, aveți dreptul de a vă adresa către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

De asemenea, aveți posibilitatea de a contacta și Responsabilul privind Protecția Datelor la următoarea adresa de e-mail: regatuljocurilor@gmail.com.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. În cazul în care datele dumneavoastră vor fi transferate către alte societăți / entități din alte țări în afara UE/EEA, veți fi informat în acest sens.